Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Web ve Görsel İletişim Tasarımı Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlüğün plan, program ve politikaları çerçevesinde teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkileyici tanıtım malzemelerinin tasarımlarını hazırlamak,

b) Genel Müdürlük web sitesinin içerik yönetimini sağlamak,

c) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının çalışmalarının yayımlandığı internet ve intranet uygulamalarını teknolojik gelişmeleri takip ederek hazırlamak ve ilgili Dairelerle koordineli olarak içeriğin güncelliğini sağlamak,

ç) Genel Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerin tanıtımına yönelik broşür, afiş, kitap vb. yayımların görsel tasarım ve mizanpajını hazırlamak.