Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
İstatistik Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgilerin hazırlanması ve sunulması için gerekli çalışmaları yürütmek,

b) Sürekli kullanılan rapor, istatistik ve grafiklerin hazırlanması ile uygulamaların hazırlanması için Uygulama ve Analiz Dairesine görüş ve önerilerde bulunmak,

c) Hazine taşınmazlarının kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin işleri yürütmek,

ç) Hazine taşınmazlarına ilişkin istatistiklerin üçer aylık periyotlarla yayınlanmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlük web sitesinin güncelliğini ve verilerin doğruluğunu takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.