Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Proje Dairesi Başkanlığı

Dairenin görevleri:

a) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında yapılacak işlemleri yürütmek,

b) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası:1) 101/m bendi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

c) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Verilecek diğer proje konularını yürütmek,

d) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

e) Bakanlığımız tarafından ihtiyaç duyulanlar dahil olmak üzere genel bütçeli idarelerce ihtiyaç duyulan hizmet binaları ile kamu konutlarının, Hazineye ait taşınmazların arsa/kat karşılığı inşaata verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,