Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Tarihçe

Devlet mallarının idaresi, Osmanlı İmparatorluğundan günümüz Türkiye’sine “Devlet yönetiminin” stratejik ve önemli bir unsuru olagelmiştir.

Hazine taşınmazlarına ilişkin işlemler;

1909-1942 Emlak-i Emiriye Müdüriyeti,

1942-1983  Milli Emlak Umum Müdürlüğü  (4286 sayılı Kanun),

1983-2018 Millî Emlak Genel Müdürlüğü (178 sayılı KHK),

2018-Millî Emlak Genel Müdürlüğü (1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

tarafından yürütülmektedir.