Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER
Resmi Gazete Tarihi YÖNETMELİK
02.02.2015 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
04.07.2014 Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik
23.08.2012 Ağaçlandırma Yönetmeliği
19.04.2012 Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
03.09.2009 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
16.05.2009 Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik
19.06.2007 Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
18.01.2007 Taşınır Mal Yönetmeliği
10.10.2006 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
02.10.2006 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
13.12.1996 Balıkçı Barınakları Yönetmeliği
24.08.1995 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
03.08.1990 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16.12.1984 Tarihi ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
23.09.1984 Kamu Konutları Yönetmeliği