Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlüğe gelen evrakın kaydını tutmak ve ilgili dairelere dağıtımını yapmak,

b) Genel Müdürlükten çıkan evrakın kayıt işlemlerinin yapılarak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

c) Diğer posta işlemlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlüğün arşiv işlemlerini yürütmek,

e) Mükerrer dosya açılmasını önleyici öneri ve tedbirler alarak evrak sisteminin bu yönden geliştirilmesini desteklemek.