Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Kamu Konutları Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Kamu konutlarını yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve gerektiğinde görüş vermek,

b) Her yıl yurt içi ve yurt dışındaki konutların kira, yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

c) Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatında görev yapan personel ile taşrada görev yapan Çevre ve Şehircilik Uzmanlarına görev ve sıra tahsisli konutların tahsis işlemlerini yürütmek.