Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Uygulama ve Analiz Şubesi Müdürlüğü

Görevleri

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının ihtiyacına yönelik istatistiklerin ve raporların hazırlanması ve sunulmasına yönelik iş zekası uygulamalarının geliştirilmesi için gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlamak,

b) MEOP kapsamında ihtiyaç duyulan rapor, istatistik ve grafiklerin coğrafi bilgi sistemleri altlığı ile de gösteriminin koordinasyonunu yürütmek,

c) İş Zekası Mobil uygulamaları ile istatistik ve raporların kişileştirilmesini koordine etmek,

d) Genel Müdürlük verilerinin saklandığı SAP ASE veri tabanı ile iş zekası uygulamalarının üzerinde çalıştığı SAP IQ veri ambarı arasındaki veri bütünlüğünün sağlanması için gerekli kontrolleri sağlamak,

e) SAP ASE veri tabanı yedeklerinin belli periyodlarda alınması ve bunların belli süreliğine disk kümesi üzerinde saklanması konusunda gerekli kontrolleri sağlamak,

f) MEOP modüllerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonunu sağlamak için alt yapı çalışmalarını koordine etmek,

g) Genel müdürlük ve taşra işlemleriyle ilgili yürütülmekte olan mevcut MEOP yazılımlarının ve yeni uygulama taleplerinin değişen mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli faaliyetleri koordine etmek,

h) Kurumsal web sitesinin(internet- intranet) içerik ve tasarım çalışmalarını koordine etmek. İlanların yayınlandığı sitemizin MEOP ile canlı bağlantı sürekliliğini ve güncelleştirilmesi çalışmalarını takip etmek. Üyelik sistemimiz ve e-devlet entegrasyon çalışmalarını koordine etmek. İntranet içeriklerinin ve iş akışı uygulamalarının takip ve koordinasyonunu sağlamak,

i) Dış kurumlara açılan KTS(kamu taşınmaz sistemi) ve kurumlara tahsis uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek. Bu kapsamda kullanıcı işlemlerini, istatistik ve raporlama gereksinimlerini koordine etmek,

j) MEOP kapsamında geliştirilen uygulamaların ilgili dairelerle koordineli bir şekilde veri girişinin kontrolü ve uygulama analizinin yapılması,

k) Bakanlık bilgiişlem faaliyetlerini yürüten genel müdürlük ile milli emlak genel müdürlüğünün bilgiişlem faaliyetleri kapsamına giren teknik işlerde koordinasyonunu sağlamak.