Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Uluslararası Emlak Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) 1135 sayılı Kanun uyarınca eski Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya istinaden tazminat avans ödeme işlemlerini yapmak,

b) 1987 sayılı Kanun uyarınca Romanya Federatif Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin gerekli işlemleri yapmak,

c) Mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat talebiyle kişilerce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular hakkında Hükümetimiz görüşüne esas olmak üzere, Dışişleri Bakanlığınca yapılacak savunmaya yarar bilgi ve belgeleri temin etmek ve Bakanlığımız (Genel Müdürlüğümüz) görüşünü bildirmek,

ç) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiye işlemlerini yapmak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanlarıyla ilgili olarak yabancıların ve azınlıkların mallarına ilişkin görüş oluşturmak,

e) Yabancı ülkelerle yapılacak emlak antlaşmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Cemaat vakıflarının taşınmaz edinimi ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) 2644 sayılı Tapu Kanununun yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili maddeleri gereğince Hazinece yapılacak tasfiye işlemlerini yürütmek,

ğ) Suriye uyruklulara ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemleri yürütmek,

h) Türk uyruklu kişilerin Türkiye dışındaki mallarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

ı) Türk vatandaşlığına alınma talebinde bulunan kişiler hakkında İçişleri Bakanlığınca istenilen mal varlığı araştırması işlemlerini yürütmek,