Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
Edinim Dairesi Başkanlığı

Görevleri

a) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,

b) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince çıkarılması gereken genel tebliğ, usul ve esas, genelge, iç genelge vb. taslakları hazırlamak,

c) Siyasi partilerin tasfiyesi işlemlerini yürütmek,

ç) 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığına devredilecek taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

d) Verilecek diğer görevleri yürütmek.