Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak
Genel Müdürlüğü

Kamu Konutlarının Satışı

18 Haziran 2020

LOJMANLARIN SATIŞI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Lojmanların Satış İhaleleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesi (www.milliemlak.gov.tr) ile İl birimlerimizin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) internet sitesinde yayımlanmaktadır.

İhale sonucunda, lojmanın satın alınması durumunda;

  • 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

  • Mülkiyeti Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanların satışında ise KDV ve tapu işlemleri için vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır